R.S.V.P.

RSVP (lub R.S.V.P.) skrót zwrotu fr. Repondez s’il vous plaît (dosłownie: proszę odpowiedzieć, jeśli łaska), (ang. please reply), umieszczany na zaproszeniach, gdy zapraszający oczekuje potwierdzenia zamiaru przybycia zapraszanego.Zapraszający ponosi koszty imprezy, chciałby dokładnie zaplanować ilość miejsc, posiłków, napojów. Elementarne zasady grzeczności wymagają więc udzielenia odpowiedzi.Odpowiedzi należy udzielić niezwłocznie, najlepiej tego samego dnia, najpóźniej w ciągu 24 godzin. Do zaproszeń weselnych często dołącza się kartę na odpowiedź (którą bez zbędnej zwłoki należy odesłać). Pisemne zaproszenia wymagają pisemnej odpowiedzi, chyba że podano numer telefonu, pod którym oczekuje się odpowiedzi. Dopisek: (fr.) en cas d’empechement, (ang.) regrets only, oznacza: odpowiedzieć w przypadku niemożności przybycia i w przypadku przyjęcia zaproszenia zwalnia od udzielenia odpowiedzi.                       
                Zgodnie z RSVP uprzejmie informujemy, że my członkowie Platformy Obywatelskiej RP Biała Podlaska potwierdzamy swoją obecność na „Ścianie Wschodniej” naszej Rzeczy Pospolitej.
Prawie rok czasu, który mija od momentu objęcia władzy przez naszych kolegów partyjnych składnia do refleksji i analiz. Nasze „Termopile” trwają i trwać będą, bo nikt nie pozbawi nas wiary w nasze ideały i przekonania. My trwać będziemy jak spartanie na posterunku i będziemy bronić Alamo jak Ci co dla wolności poświęcili życie. 
               My nie narzekamy, wiemy, że oszczędne państwo wymaga od nas poświęceń. Wiemy, że Wschodnia Polska tzn. Województwo Podlaskie, Województwo Lubelskie i Województwo Podkarpackie to domena naszego koalicjanta Polskiego Stronnictwa Ludowego, które od szeregu lat w różnych koalicjach zdobywa i zdobywało doświadczenie w zarządzaniu Polską. Wiemy i rozumiemy, że jeszcze musimy się wiele uczyć, by społeczeństwo mogło nam zaufać.
               Co przyniósł ten rok członkom naszych kół? – Przyniósł nam podział. Platforma Obywatelska RP miasta Białej Podlaskiej składa się z sześciu kół. Miejmy nadzieję, że przyniesie on nową wartość. Członkowie poszczególnych kół wykażą się energią i zaangażowaniem w kształtowaniu naszej rzeczywistości. Zebrania i konwenty nakreślą nowe kierunki działania, przygotują do Euro-wyborów, pogłębią świadomość partyjną i społeczną, uczulą na krzywdy i problemy mieszkańców grodu nad Krzną. Rok działania to rok porażek i rok wzajemnych animozji. Rok rozmów i uzgodnień z koalicjantem, rok nadziei i wiary, że my „Platformiacy” będziemy mogli wywiązać się ze swoich obietnic wyborczych, społecznych. Wspaniały sukces wyborów samorządowych (Vice Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miasta) skończył się rozdziałem wśród członków Rady i Sądem Administracyjnym. Powierzenie kierowniczych stanowisk w Urzędzie Skarbowym i Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego członkom naszych kół to jedyne ciepłe strony klimatu politycznego ostatniego półrocza w naszym mieście.
                My jednak działamy, spotykamy się co tydzień, by dzielić się spostrzeżeniami i uzgadniać treści artykułów, które zamieszczamy na stronie internetowej www. platforma-bialapodlaska.pl. Śledzimy wydarzenia i działania Rady Miasta. Uczestniczymy w życiu miasta. Nasi członkowie działają w stowarzyszeniach i klubach. Wspieraliśmy „Koło Bialczan” i Urząd Prezydenta miasta Biała Podlaska w realizacji projektu „Ławeczka Kraszewskiego”. Organizowaliśmy i przygotowaliśmy VIII Zjazd absolwentów Liceów: I L.O. im. J.I. Kraszewskiego oraz II L.O. im. E. Plater. Uczestniczyliśmy w zeszłorocznej kweście na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków cmentarza przy ul. Janowskie. Widać nas było w „Dniu Flagi”, obchodach „Konstytucji 3 Maja” oraz Dniach Białej Podlaskiej. Współpracujemy i angażujemy Młodych Demokratów do ożywienia naszej działalności. Korzystamy i uczymy się korzystać z ich zapału i wiary w słuszność demokratycznych ideałów. Konsekwentnie i uparcie dążymy do wydania, już dawno zarejestrowanego, kwartalnika  „Platforma Obywatelska Razem dla Białej”.
              Informujemy, że członkowie Platformy Obywatelskiej RP miasta Biała Podlaska są na posterunku by chronić demokracji i strzec życia społecznego. Interweniujemy i pomagamy osobom zagrożonym bezdusznością administracji samorządowej i państwowej. Nasi posłowie i senator czynnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym miasta i naszej partii, pomagają ludziom w ich problemach socjalno bytowych. Apel naszych radnych Rady Miasta Białej Podlaskiej do Dyrekcji Kolei Państwowych o przywrócenie połączeń ekspresowych i pośpiesznych w ruchu krajowym i międzynarodowym spotkał się ze zrozumieniem. Połączenia zostaną przywrócone w przyszłym roku. Działania bezinteresowne i szczere znajdują ogólnospołeczne uznanie. Nie potrafimy tylko odpowiedzieć na jedno pytanie – Dlaczego to nie my rządzimy?