LEPIEJ, NOWOCZEŚNIEJ, GODNIEJ

           Zapowiadana od tygodnia konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Wyborców „Lepsza Biała Podlaska Adama Chodzińskiego” odbyła się w dniu 14 października 2014 roku o godzinie 17.00 w sali balowej lokalu „Skala”, w dniu święta Dnia Edukacji Narodowej popularnie zwanego Dniem Nauczyciela, który jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Jakby nie patrzeć święto i to na całego. Można powiedzieć konferencja wpisywała się w temat. Też była świętem, świętem nowego postępowego i edukacyjnego patrzenia na przyszłość. Przyszły Prezydent Miasta Biała Podlaska Adam Chodziński przedstawił program zmian na lepsze w życiu bialskiej społeczności. Zmian, które pomogą zaistnieć miastu oraz pokażą światełko w tunelu marazmu i zachowawczego gospodarowania na rzecz gospodarki agresywnej. Program, którego jestem współautorem, przewiduje zmiany, zmiany rewolucyjne. Zmiany, które otworzą perspektywy na lepsze jutro.

            Odchodzimy od przeciętności, fantazjowania, projektów na rzecz strategii i planowania. Osiem rozdziałów, które w szczegółach pokazują nasze zapatrywania na to, co trzeba zmienić w naszej szarej egzystencji. Rozdział pierwszy rozwój gospodarczy. Przede wszystkim i najważniejszym założeniem jest zmiana tożsamości Białej Podlaskiej z miasta Polski „B” rolniczo-zaściankowego na kurort uzdrowiskowo-wypoczynkowy. Proponujemy w oparciu o istniejące wody termalne stworzenie ośrodka kąpielisk termalnych i odpoczynku wpisując się w markę janowskiej stadniny koni. To tu na wzór Uniejowa (miasteczko dwutysięczne w województwie łódzkim) stworzymy mekkę dla górników z Łęcznej, mieszkańców Stolicy, Lublina i Białegostoku. Pierwszych term na ścianie wschodniej. Turyści i przyjezdni odpoczywając zażywając kąpieli rzeczą zrozumiałą zostawiać będą pieniądze. Termy stworzą miejsca pracy, a co najważniejsze w szybkim tempie zwrócą zainwestowane fundusze. To jest ekonomiczne myślenie i naprawdę realne. Koszt przedsięwzięcia to około 20 milionów złotych, czyli nic w porównaniu z 200 milionami przeznaczonymi na Krznę. Rozdział drugi to miasto akademickie, czyli powrót do korzeni i stworzenie Bialskiej Akademii oraz Rady Akademickiej w celu uściślenia relacji magistrat-uczelnie i wypracowanie wspólnej strategii akademickiego miasta. Rozdział trzeci to baza rekreacyjno-sportowa i stworzenie sztucznego zbiornika wodnego w oparciu o jaz w Sielczyku z infrastrukturą odpoczynku żeglarsko-wodnego, sportów motorowodnych oraz zarybienia i hodowli. Odbudowa Zamku Radziwiłłów w partnerstwie publiczno-prywatnym, jako elementu kompleksu termalno-wypoczynkowego, ośrodka SPA i zaplecza hotelowego. Rozdział czwarty to bezpieczeństwo miasta oparte o zaangażowanie instytucji społecznych, które stworzą Zespół Reagowania Społecznego oraz Zespół Wniosków otwartych na inicjatywy i potrzeby mieszkańców. Zmieniających nastawienie społeczne z roszczeniowego na wspierające. Inaczej mówiąc nic bez nas i tylko za naszą zgodą. Rozdział piąty przewiduje poprawę komunikacji, czyli stworzenie tras szybkiego ruchu oraz zielonej fali komputerowo sterowanej w zależności od natężenia ruch w mieście. W rozdziale szóstym przewidujemy zdynamizowanie działalności kulturalnej poprzez wykorzystanie infrastruktury Parku Radziwiłłowskiego promocji internetowo-medialnej. Lobbowanie walorów miasta. Kolejny siódmy rozdział naszego programu to ochrona rodzimej przedsiębiorczości, pomoc społeczna, promocja „Miasta dla Wszystkich”. Promować będziemy inicjatywę „Zamieszkaj u Nas”, jako realny program rozwoju miasta i miejskiej ekonomiczności. Wspierać będziemy rodzimy biznes oraz ludzi mądrych z doświadczeniem, poprzez stworzenie „Rady Starszych”. Nie zapomnimy o ubogich, z finansowymi problemami oraz rodzinie, jako podstawowej komórce społeczności bialskiej. Uwzględniliśmy też w rozdziale ósmym tych, o których wspomniałem na początku felietonu. Nauka i ci, którzy ją tworzą: nauczyciele, wykładowcy, pedagodzy oraz uczniowie. Stworzymy Zespół Wsparcia Nauczycielskiego, jako alternatywnego czynnika odpowiedniego standardu edukacji i wychowania młodzieży szkolnej oraz Komórki Opieki nad Uczniem, jako czynnika antymobbingowego, przemocy w szkole oraz reagowania profilaktycznego.

            Przedstawiony program, w skrócie, zawiera elementy, które wspomniałem we wstępie, jako rewolucyjne. Wiele szczegółów pominąłem gdyż się powtarzają w innych programach i nie było sensu ich tu powtarzać. Zapraszam do lektury Programu Komitetu Wyborczego Wyborców „Lepsza Biała Podlaska Adama Chodzińskiego”. Jesteśmy przygotowani i pewni, że nasza wizja miasta pod kierownictwem Adama Chodzińskiego daje szansę miastu, mieszkańcom na lepszą przyszłość Białej Podlaskiej. 

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.