WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO POLICJI

        Gorące słoneczne piątkowe popołudnie dnia 17 lipca 2015 roku na Placu Wolności w Białej Podlaskiej. Dochodzi godzina trzynasta trzydzieści, gdy na centralny plac miasta przy dźwiękach policyjnej orkiestry wchodzą zwarte pododdziały kompanii honorowych: policji, wojska, straży granicznej, straży pożarnej. Biała Podlaska dostąpiła zaszczytu obchodów wojewódzkich Święta Policji. „Policja Państwowa (w skrócie PP) – Organizacja została utworzona w Polsce na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku o policji państwowej (Dz. Pr. P. P. 1919 nr 61 poz. 363), która dokonała unifikacji wcześniej istniejących formacji policyjnych Milicji Ludowej, powołanej dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 5 grudnia 1918 r. i Policji Komunalnej, powołanej dekretem Naczelnika Państwa w dniu 9 stycznia 1919 roku. Umundurowana i uzbrojona organizacja pełniąca funkcje porządkowe oraz antykryminalne na terenie Polski w latach 1918–1939. System ochrony bezpieczeństwa w II Rzeczypospolitej kształtował się w latach 1918 – 1923, zaś ukoronowaniem tego procesu było wydanie Rozporządzenia Prezydenta RP o Policji Państwowej z 1928 roku, kiedy organizacja instytucji została ustalona ostatecznie i w takiej formie dotrwała do września 1939 roku”. Dane historyczne przedstawione przez Wikipedię przedstawiają 96 letnią „panią” w aspekcie faktów historycznych. Tak jak nie jedna pani po przejściach dzisiejsza jubilatka to sprawny i funkcjonalny organ praworządności Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonariuszki i funkcjonariusze województwa lubelskiego obchodzili swoje święto. Obchody zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kościelnych i służb mundurowych. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Wojciechowi Olbryś. Były przemówienia, odznaczenia, awanse. Było wręczenie drugiej, co do wielkości jednostce w lubelskim garnizonie sztandaru. Komenda w Białej Podlaskiej, jako jedyna w województwie lubelskim nie posiadała tego wyróżnienia. Chorągiew sfinansowały władze miasta, gmin oraz powiatu. Biała Podlaska jest jak ojciec i matka dla policji gdyż posiada tego samego patrona. Michał Archanioł jest zarówno patronem policji, jak i Białej. Herb miasta jest symbolem policji i pojawia się na mundurach policjantów świadcząc o więzi grodu nad Krzną z obrońcami prawa. Oprócz aktu nadania sztandaru, sześćdziesięciu policjantów odebrało odznaczenia i awanse. Oprawę obchodów uświetniła orkiestra reprezentacyjna policji. Uroczyste obchody święta zakończyła defilada kompanii honorowych.