BŁĘKITNY MARSZ POKOJU

      Po raz drugi trasą od Nowego Światu do Placu Zamkowego w Warszawie przeszedł w sobotę 24 września br. Błękitny Marsz Pokoju. Jak media donoszą wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. Marsz odbył się pod hasłem: „Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje”. Marsz zorganizowało Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, AIESEC Polska oraz Ośrodek Informacji ONZ w Polsce. Poprowadzili go przedstawiciele organizatorów wraz z „Rodziną ONZ” w Polsce i organizacjami pozarządowymi. Jak w ubiegłym roku czoło pochodu stanowili muzycy, w tym przypadku afrykańskiej grupy muzycznej Ricky Lion. Pokój to trudna sprawa pełna ofiar i poświęceń. Przykładem fakt, że ubiegłoroczny marsz prowadził Somalijczyk z polskim obywatelstwem, który miesiąc później został zamordowany w Somalii. To pokazuje, jak ważne są sprawy walki z przemocą na świecie.

    Rzeczywistość przerasta nasze oczekiwania. Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym odległości tracą na znaczeniu. Dziś Europa, Ameryki, Afryka i Azja to sąsiednie kontynenty, których życie dzięki mediom, internetowi staje się naszym chlebem powszednim. Dziś migrant europejski to nasza codzienność. Ich problemy są naszymi i jako obywatele świata musimy o tym pamiętać. Musimy im pomagać. Idea marszu to też pytanie co to jest pokój? W XXI wieku to nie tylko brak konfliktów, ale to też działalność na rzecz współistnienia bez względu na kulturę i wyznania. To ochrona środowiska, walka z niszczeniem świata przez cywilizację, bój o godność i poszanowanie człowieczeństwa. To także kształtowanie świadomości społecznej oraz uaktywnienie środowisk w budowaniu i kontynuacji idei sprawiedliwego współistnienia.

         Marsz odbył się trzy dni po obchodach Międzynarodowego Dnia Pokoju, obchodzonego 21 września. Celem marszu było uświadomienie polskiemu społeczeństwu, że jest możliwe zapewnienie empatycznego rozwoju, zapewnienie wszystkim dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz możliwości budowania przyjaznych ludziom instytucji państwowych na wszystkich szczeblach administracji. Takich silnych instytucji, przyjaznych społeczeństwu pozwalających uwierzyć, że są dla nas. Tegoroczny Błękitny Marsz Pokoju podobnie, jak poprzedni zakończył się na Placu Zamkowym. Uczestnicy, zgromadzeni pod kolumną Zygmunta, wypuścili w niebo błękitne baloniki.

      Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ licznie reprezentowane przez członków kół Warszawskich, Wrocławskiego, Radomskiego, Płockiego i Łódzkiego pod przewodnictwem Wiceprezydenta Światowej Federacji Weteranów gen. bryg. Stanisława Woźniaka podkreśliło, że nosząc błękitne berety oraz uczestnicząc w marszu, świadczymy sobą i swoim zaangażowaniem, że idea pokoju i wolności jest dobrem niezbywalnym i niezaprzeczalnym. Nasze zaangażowanie w budowę wszechobecnego pokoju na świecie to cel i powinność. Wielki tylko smutek i żal, że tak chlubne i godne przedsięwzięcie nie spotkało się z uznaniem mediów. Jednak pomni przesłania, że kropla drąży skałę, nie ustaniemy w wysiłkach promowania pokoju na świecie i spotkamy się ponownie w przyszłym roku. Marsz Pokoju to wołanie o dobro i człowieczeństwo. Dopóki są ludzie dobrej woli jest nadzieja, że człowiek człowiekowi będzie przyjacielem i ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. 

XXIV MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO

      Uroczyste otwarcie Targów XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach to przede wszystkim emocjonalne wystąpienie Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, który podkreślił niebywałą radość widzenia, jak inicjatywa organizatorów Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach wyrosła na ważne, istotne, kluczowe dla Polski wydarzenie na świecie. Jednocześnie, przypominając swój udział w tworzeniu targów sprzed 25 lat – Salon w Kielcach ma dla mnie szczególne znaczenie… Tak toczy się historia Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję organizatorom za wspaniały Salon Obronny, za wszystko, czym Polska dzięki waszemu wysiłkowi może się poszczycić.

         XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego na Targach Kielce zgromadził 614 wystawców z 30 krajów. W sercu dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) z lat II Rzeczpospolitej, którego rolę dla gospodarczego rozwoju kraju w swoim przemówieniu na uroczystości otwarcia podkreślała Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, zgromadzony został potencjał aż 320 polskich przedsiębiorstw, w tym Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PZG). Na wystawie obejrzeć można było nowoczesne technologie, uzbrojenie, systemy obrony dedykowane armii, a także Obronie Terytorialnej. Polska armia demonstrowała swój sprzęt na Wystawie Sił Zbrojnych.

        Istotną rolę MSPO w procesie modernizacji Sił Zbrojnych RP podkreślał nie tylko Minister Obrony Narodowej, ale także Minister Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który w odczytanym liście Prezydenta RP Andrzeja Dudy przedstawił stanowisko Zwierzchnika sił Zbrojnych RP odnośnie roli i znaczenia MSPO we współczesnej polityce obronnej Polski. Prezydent pogratulował organizatorom inicjatywy (MSPO), która tak dobrze promuje Polskę i jej gospodarkę na świecie.

            Targi MSPO to także możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, perspektyw rozwoju i planu zamierzeń na przyszłość stowarzyszeń i organizacji proobronnych. Zaprezentowania planów i perspektyw rozwoju Obrony Terytorialnej. Jej struktur, wyposażenia i roli we współczesnym kształtowani polityki obronnej Kraju. Nie przez przypadek stoisko Organizacji Proobronnych było w bliskim sąsiedztwie Ministerstwa Obrony Narodowej. Wielki sukces targów to zrealizowane rozmowy bilateralne pomiędzy organizacjami proobronnym, a Biurem do Spraw Proobronnych (BdSP) Ministerstwa Obrony Narodowej reprezentowanym przez dyrektora Waldemara Zubka oraz jego współpracowników. Organizacje proobronne to przede wszystkim młodzież i młodość, tym bardziej należy docenić ukłon dyrektora Waldemara Zubka w stronę stowarzyszeń i bractw, które swoje lata świetności mają już za sobą. Zrozumienia zasady, że żołnierzem się jest, a nie bywa wysoko zostało ocenione przez środowiska weteranów i kombatantów.

            W targach MSPO w Kielcach Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ uczestniczyło w dwóch panelach. Jako wystawca prezentujący swoje osiągnięcia i doświadczenie w promocji Sił Zbrojnych RP poza granicami Polski oraz w jednodniowej prezentacji zaangażowania w proces budowania obronności kraju, jako organizacja proobronna. Stoiskiem stowarzyszenia opiekowali się członkowie kół Nr 32 w Kielcach pod przewodnictwem członka Zarządu Głównego SKMP ONZ Dariusza Stępnia oraz koła Nr 45 pod przewodnictwem prezesa, członka Zarządu Głównego SKMP ONZ Edwarda Kowalewskiego. Panel proobronny, na zaproszenie dyrektora Biura do Spraw Proobronnych Witolda Zubka, reprezentował wiceprezes SKMP ONZ Artur Artecki. Członkowie Zarządu Głównego uczestniczyli w uroczystości otwarcia targów oraz promocji idei pokoju na świecie, której odzwierciedleniem będzie „Błękitny Marsz Pokoju” organizowany przez UNIC/Warsaw w dniu 24 września br.