O PIŁSUDSKIM PRZY KOMINKU

              Dyskusyjny Klub Książki Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 6 w Białej Podlaskiej zorganizował spotkanie przy kominku poświęcone postaci Józefa Piłsudskiego. O postaci Marszałka i literaturze mu poświęconej opowiadał Tadeusz Mikinik. Spotkanie odbyło się w dniu 20 marca br. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Rakowiskach, w kwaterze prywatnej Ali M. Nie pierwszy raz fanklub literacki z tych gościnnych progów korzystał. Zeszłoroczne zakończenie sezonu pozostawiło wspaniałe wspomnienie i nietrudno się domyślić, że rozmowy o „Dziadku” przyciągnęły mimo poniedziałku sporą grupę sympatyków twórczości pisanej. Spotkanie, jak nakazuje tradycja rozpoczęła słowem wprowadzającym w temat Krystyna Nowicka kierownik Filii Nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

          Kolega Tadeusz skupił się przede wszystkim na pamięci Polaków o Marszałku, przebywającym na Południowym Podlasiu. Wspominał marsz legionów, bytność w Białej Podlaskiej „Wodza” podczas wręczenia orderu Virtuti Militari 34 pułkowi piechoty stacjonującemu do września 1939 roku w koszarach na ulicy Kopernika. Wspominał swoje zaangażowanie w upamiętnianie Marszałka w naszym regionie. Nadanie imienia „Józefa Piłsudskiego” Gimnazjum Nr 4 w Białej Podlaskiej. Zaangażowanie w upamiętnienie pobytu w Białej Marszałka poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej na ścianie dworca kolejowego i coroczne składanie wiązanek w dniu 12 maja w każdą rocznicę śmierci „Wodza”. Wspomniane zostały też „Marsze Kadrówki” z Krakowa do Kielc oraz coroczne „Marsze szlakiem Legionów po Południowym Podlasiu” przez wiele lat organizowane przez prelegenta, a obecnie przez klasy mundurowe powiatu bialskiego. Na kanwie wspomnień był czas by przypomnieć zaangażowanie władz lokalnych w upamiętnianie postaci Marszałka, jak również dokonań w innych przedsięwzięciach, jak odsłonięcie popiersia Marszałka przy Gimnazjum Nr 4 oraz tablicy pamiątkowej poświęconej Hance Ordonównej na ścianie kościoła Chrystusa Miłosiernego na ulicy Wyszyńskiego, która ponad dwadzieścia tysięcy dzieci ze Związku Radzieckiego wyprowadziła z oddziałami Andersa.

           Kolega Tadeusz przypomniał też aspekty prywatne z życia Józefa, który jak należało się spodziewać nie był osobą wyidealizowaną. Okazało się, że i żon było sporo i z wiarą różnie bywało, a i charakter nie był idealny, a kiedy wkraczał w ton oficjalny należało uciekać. Znalazł poplecznika swoich ideałów za zachodnią granicą w osobie Adolfa Hitlera i gdyby nie śmierć, kto wie jakby historia się potoczyła. Oczywiście wspomniano też powiedzenia Marszałka, dotyczące na przykład prawdy, które oczywiście przytoczono, a brzmiące następująco: „Prawda jest jak dupa, każdy ma swoją”, które zostało przytoczone na spotkaniu lecz potem, kiedy autor felietonu przysiadł nad laptopem posypały się inne z Internetu, które przyczyniły się w sposób radykalny do zmiany treści opracowania na bardziej osobiste i bardziej w treści bogate.

           Zaskoczeniem wielkim jest fakt, że Marszałek mimo dwudziestego wieku epoki myślał jak człowiek współczesny. Przykładem niech będzie opinia mniej poprawna o politykach – „Do polityki garną się ludzie, którzy nic nie osiągnęli, a więc nieudacznicy i darmozjady. Polityka to dla nich deska ratunku, mogą godnie żyć nie dając w zamian nic”. Ciekawym też cytatem był stosunek do polityki partii własnej, który wyrażał się cytatem w odpowiedzi na zadane pytanie „Panie Marszałku, a jaki program tej partii”? „Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio”. Mimo nienawiści do ludzi, był zdeterminowany do walki za naród. „Walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest nasze życie, żyć nie mogę, to ubliża – słyszysz! – ubliża mi jako człowiekowi z godnością nie niewolniczą. Niech inni się bawią w hodowanie kwiatów czy socjalizmu, czy polskości, czy czego innego w wychodkowej (nawet nie klozetowej) atmosferze” – pisał do Feliksa Perla. Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę z tego, że jego język jest kontrowersyjny, dlatego zastrzegał, że: „Choć nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę” i wiedział, że kłótnie i pyskówki nie mogą rządzić polską polityką, bo przecież: „Z szanowania wzajemnego wypływa moc wielka w chwilach trudnych”. Szkoda tylko, że dziś tego nikt nie pojmuje mimo, że człek tak prosty prawdy oczywiste już prawie sto lat temu wspominał.

        Spotkania Dyskusyjnego Klubu książki mają tę zaletę wielką, że pobudzają ciekawość i zaangażowanie w rozszerzenie horyzontów związanych z danym przedsięwzięciem. Podejrzewam, że nikt by nie sięgnął po książki gdyby nie zaciekawił się tematem. Doceniam pracę klubu i doceniam fakt, że dzięki spotkaniu dowiedziałem się wiele w tym przedmiocie, czyli działalności i tworzeniu polskości przez Józefa Piłsudskiego. Szkoda tylko, że nie ma obecnie tak charakternych, może mniej wykształconych osób, ale mających to coś co spowoduje, że naród ponownie stanie się wielki i zjednoczony w swej tożsamości. Ja w dalszym ciągu mam nadzieję, że tak będzie.

 

 

POLSKA PROOBRONNOŚĆ

       W dniu 10 czerwca br. w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Miejsce i rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa”. Konferencja skupiając w swym założeniu zainteresowanych ideą konsolidacji środowisk proobronnych w celu zbudowania systemu cywilnego bezpieczeństwa państwa zgromadziła dość liczną grupę uczestników. Wprowadzenie w tematykę spotkania oraz aspekty naukowe przedsięwzięcia przedstawiła Karolina Dłuska prezes Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Justycjariusze”. Uroczystego otwarcia dokonał ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała – prorektor ds. studenckich i kształcenia. Konferencję moderował nadkom. dr Zbigniew Mikołajczyk.

     W sesji plenarnej przewidziano wystąpienie pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych gen. dyw. w st. spocz. prof. dr. hab. Bogusława Packa na temat „Stanu zaawansowania konsolidacji środowisk proobronnych”, szefa Biura Inicjatyw Obronnych, byłego wiceministra i p.o. Ministra Obrony Narodowej prof. dr hab. Romualda Szeremietiewa oraz radcy w Ministerstwie Obrony Narodowej byłego Ministra Obrony Narodowej dr Janusza Onyszkiewicza na temat „Znaczenia organizacji proobronnych w systemie obrony narodowej”. Ponadto w dwóch panelach miały miejsca wystąpienia uczestników konferencji. W pierwszym panelu organizacji proobronnych ustosunkowano się do perspektyw współpracy rządowych i pozarządowych organizacji proobronnych oraz próby bilansu trzymiesięcznej współpracy z Federacją Organizacji Proobronnych, jak również przedstawiono motywy i cele działania organizacji proobronnych. Konferencja po panelu pierwszym zakończyła się pokazem dynamicznym 2 Mazowieckiego Pułku Saperów. W panelu drugim pracowników naukowych i studentów zajęto się aspektami naukowymi problematyki budowy struktur proobronnych. Rozpatrywano zasadność uczestnictwa organizacji proobronnych w procesie zarządzania kryzysowego, umacnianiu tożsamości narodowej oraz postaw patriotycznych. Rozważano rolę i znaczenie struktur proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa. Konferencja zakończyła się projektem utworzenia drużyny strzeleckiej na UKSW w Warszawie.

     W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w osobach ppłk rez. Artura Arteckiego oraz por. rez. Adama Smolińskiego. W ocenie uczestników spotkania zasadnym jest kontynuowanie społecznego dialogu w problematyce proobronnej. Wydaje się słusznym promowanie i wspieranie inicjatyw kształtujących postawy patriotyczne, ideologiczne oraz moralne. Wymaga jednak ujednolicenia pojmowanie treści pojęcia „wartości patriotyczne”. Wskazane jest uwzględnienie faktów odpolitycznienia, odpartyjnienia oraz transparentnego przedstawienia idei i zasad proobronnych z uwzględnieniem elementów empatii i wrażliwości. Koniecznym jest kształtowanie społecznych wartości w oparciu o moralne wzorce osobowe i etyczne zasady postępowania. Wskazane jest przeprowadzenie certyfikacji i weryfikacji oceniające struktury pod względem wyszkolenia, etyczności, transparentności. Podstawą funkcjonowania federacji jest umocowanie prawne i organizacyjne uwzgledniające wszystkie aspekty relacji pomiędzy administracją państwową i samorządową. Wskazane jest ujednolicenie struktur, regulaminów, zasad, protokołów. Koniecznym jest zaangażowanie struktur rządowych, ministerstw oraz aprobaty społecznej w procesie budowy i kształtowania struktur proobronnych. Wręcz nieodzowne jest prowadzenie akcji promocyjnych i wychowawczych na wszystkich szczeblach działalności społecznej. Idea obronności musi mieć moralne poparcie narodu i cieszyć się zrozumieniem władz. Wartość nadrzędna jaką jest obrona Polski  musi być ważniejsza niż podziały. Kształtowanie takich postaw jest zadaniem najważniejszym Federacji Organizacji Proobronnych. Istotnym jest też to, żeby następne konferencje realizowane były w oparciu o decydentów, którzy będą otwarci na sugestie uczestników obrad.